اردوهای دانشجویی، سفر گروهی از دانشجویان است که با مجوز دانشگاه برگزار می­شود.

انواع اردوهای دانشجویی: اردوهای دانشجویی از نظر محتوا، طول دوره و مکان برگزاری به انواع زیر تقسیم می‌شود:

اردوهای دانشجویی از نظر محتوا به چهار دسته‌ی اردوهای فرهنگی، ورزشی، علمی و آموزشی تقسیم می‌شوند.

 اردوهای فرهنگی، شامل سفرهای زیارتی، هنری، سیاحتی، راهیان‌ نور، جهادی، تشکیلاتی و شرکت در جشنواره‌های فرهنگی، هنری و قرآنی می‌شود.

اردوهای ورزشی، شامل اعزام تیم‌های ورزشی به مسابقات و سایر فعالیت‌های ورزشی است.

اردوهای علمی، شامل شرکت در نمایشگاه‌ها و بازدیدهای تخصصی، کنفرانس‌ها، نشست‌ها و بازدیدهای علمی می‌شود.

 اردوهای آموزشی، شامل بازدیدهای علمی مصوب در واحدهای درسی است.

اردوهای دانشجویی از نظر طول دوره به دو گروه اردوهای یک روزه و اردوهای چند روزه تقسیم می‌شوند.

منظور از اردوهای یک روزه، اردوهایی است که بدون توقف شبانه بوده و طول مدت اردو، کمتر از یک شبانه‌روز است.

اردوهای چند روزه، اردوهایی است که در طول مدت اردو حداقل یک شب توقف شبانه دانشجویان در محیط خارج از دانشگاه وجود دارد.

 

 اهداف اردو

تقویت و تحکیم بنیه‌ی علمی، فنی، فرهنگی، اخلاقی و دینی دانشجویان؛

ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از ارزش­های اسلامی؛

 افزایش نشاط روحی، خودباوری و آشنایی با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی کشور؛

تعميق مفاهيم علمي مندرج در سرفصل دروس آموزشي؛

 کمک به فرآیند اجتماعی‌شدن و ارتقای مهارت‌های اجتماعی؛

ایجاد زمینه‌ي مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای علمي؛

 افزایش آگاهی­های عمومی در زمینه تاریخ، جغرافیا، فرهنگ و تمدن ایران و جهان؛

 آشناسازی شرکت‌کنندگان با فرهنگ و معیشت مردم در مناطق مختلف كشور؛

جهت‌گیری ویژه برای تعمیق روحیه‌ی دلبستگی به کشور و ارتقاء هویت ملی و دینی.

اردوهای دانشجویی

دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه نیشابور مصوب شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1396/10/16

آیین نامه اردوهای دانشجویی مصوب 95/6/15

اهداف و سياست‌هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش‌آموزي و دانشجويي - مصوب 1382/12/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی

دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی- 1382

 

1 فرم های اردوهای دانشجویی

فرم شماره 1 - درخواست مجوز اردوی فرهنگی

فرم شماره 2 - درخواست مجوز اردوی ورزشی

فرم شماره 3- درخواست مجوز اردوی علمی

فرم شماره 4- درخواست مجوز اردوی آموزشی

فرم شماره 5 - تعهدنامه اردو (مخصوص شرکت کنندگان در اردو)

فرم شماره 6 - فهرست دانشجویان شرکت کننده در اردو

فرم شماره 7 - ارزیابی نظرات شرکت کنندگان در اردوی دانشجویی

فرم شماره 8 - ابلاغ حکم سرپرست اردو

فرم کلی درخواست مجوز اردوی دانشجویی

فرم های کلی (هشت گانه) اردوی دانشجویی

  فرم گزارش ناظر اردو

فرم گزارش کارشناس فرهنگی اردو

فرم تعهد نامه اردو، سفر، بازدید و ... (مخصوص دانشجو) 

فرم اسامی شرکت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و ...

  فرم بیمه شرکت کنندگان در اردو، سفر، بازدید و ...