جناب آقای مسعود اصغر نژاد بلوچی

کارشناس محترم امور نشریات دانشجویی

تلفن: 43305415

مقدمه

دانشگاه ها همواره از نهاد هاي تأثير گذار در جامعه‌ي ما بوده‌اند، تا آنجايي كه در اغلب رويدادهاي مهم تاريخ معاصر و به ويژه بعد از انقلاب اسلامي، مي‌توان ردپاي دانشجويان را به خوبي مشاهده كرد . آنچه بر اهميت اين نهاد اجتماعي مي افزايد تأثير دانشگاه بر فكر و روح دانشجويان است . اين موضوع آنچنان داراي اهميت است كه در آغازين سال هاي انقلاب اسلامي، آنگاه كه ضرورت ايجاد تحولي عظيم در نهاد هاي عهده دار دانش و فرهنگ جامعه خود را نشان داد ، سرفصلي جديد در تاريخ انقلاب باز شد به نام «‌ انقلاب فرهنگي » و دانشگاه به عنوان بستري براي آموزش و پرورش و تعليم و تزكيه ي دانشجويان، طلايه دارميدان شد. دانشجويان كه افسران اين ميدان هستند با شور و نشاط جواني ، روحيه اي خلاّق و آرماني و البته فرهنگي - انقلابي سعي در ساختن آينده اي اسلامي دارند. در اين ميان دانشگاه كه زمينه ساز شكوفايي استعدادها و بروز توانايي هاست، نهادها و كانون‌هايي را طراحي كرد تا بستر هاي لازم را براي فعاليت دانشجويان فراهم آورد و يكي از اين نهادها « واحد نشريات » است ، محلي براي تبلور انديشه ها ، كه دانشجويان را به سمت « تعامل تفكرها » هدايت مي كند تا گامي به سوي اعتلاي فرهنگ جامعه برداشته شود . چرا كه رسالت نشريات و رسانه ها ، تبيين بينش ها و انتقال انديشه هاست. 

واحد نشريات دانشگاه نیشابور با اين هدف ، سعي در ارتقاي سطح كمي و كيفي نشريات دانشجويي داشته و به اين منظور برنامه ریزی و تلاش هایی در حال انجام است. هم اکنون (سال تحصیلی 1397-1396) در دانشگاه نیشابور تعداد 4 نشریه مشغول به فعالیت می باشند که 2 نشریه علمی - تخصصی و دو نشریه نیز در زمینه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، صنفی و سیاسی فعال می باشند

شرح وظايف واحد نشريات

  •  صدور مجوز انتشار نشريه و پيگيري بررسي صلاحيت متقاضيان در كميته نظارت بر نشريات.
  •  بررسي كلاس هاي آموزشي ويژه مديران مسئول و اعضاي هيأت تحريريه نشريات.
  •  ارتباط و هماهنگي جلسات كميته ناظر بر نشريات.
  •  تهيه فرم هاي مورد نياز مربوط به نشريات (فرم تقاضاي انتشار، فرم صدور و مجوز چاپخانه و ...، فرم انتشار نشريات، فرم رده بندي.)
  •  تشكيل پرونده و صدور مجوز جهت نشرياتي كه تأييد صدور مجوز انتشار خود از كميته نظارت بر نشريات دريافت نموده اند.
  •  پيگيري شكايات و ارسال آن به كميته نظارت بر نشريات جهت بررسي.
  •  ارتباط و هماهنگي با چاپخانه و نظارت بر امور چاپ نشريات.
  •  مستند سازي اطلاعات و تهيه گزارش هاي مربوطه.
  •  به روز رساني آرشيونشريات.
  •  تغيير اطلاعات جامع نشريات.

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی - مصوب 1383/3/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

قانون مطبوعات