نمونه فعالیتهای اعضای هیئت علمی در امور فرهنگی و اجتماعی به استناد ماده یک آیین نامه ارتقا

1. ارائه مشاوره فرهنگی و یا همکاری مؤثر با تشکلهای قانونمند دانشجویان و نهادهای فرهنگی فعال در دانشگاه به منظور ترویج فعالیت در حوزه فرهنگ

- همکاری و مشاوره فرهنگی با تشکلهای اعضای هیئت علمی مانند بسیج استادان، شورای هم اندیشی استادان و ...

- همکاری با معاونت فرهنگی و اجتماعی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، شورای فرهنگی و اجتماعی، کمیته کارشناسی مشورتی شورای فرهنگی اجتماعی، نشریات دانشگاهی، انجمنهای علمی و دانشجویی، کانونهای فرهنگی و هنری

- ارائه خدمات مشاوره ای علمی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و آموزشی به دانشجویان و حضور مستمر و تأثیرگذار در برنامه ها اعم از کانونها، مساجد، برنامه ها و ...

2. استاد مشاور فرهنگی با حکم معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

- مشارکت در طرح اساتید مشاور فرهنگی(مشاور فرهنگی کانون ها، انجمن ها، نشریات، هیئت های مذهبی، تشکل ها و...)

توضیح: استاد مشاور فرهنگی از سوی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه انتخاب شده و زمینه های فعالیت وی به این شرح است: الف: مشاوره در زمینه برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی؛ ب. مشاوره در اجرای سیاستها و فعالیتهای حوزه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ ج. ارائه مشاوره فرهنگی و اجتماعی به کانون ها، انجمن ها، نشریات، هیئت های مذهبی، تشکل ها، کمیته ها و ...)؛ د. ارائه مشاوره فرهنگی و اجتماعی به دانشجویان شاهد و ایثارگر.

3. مسئولیت پذیری در اصلاح و هدایت نگرشهای مطلوب فرهنگی و مشارکت یا انجام فعالیتهای فرهنگی تربیتی اجتماعی برای کلیه اقشار دانشگاهی (اساتید، دانشجویان و کارکنان)

- برنامه ریزی و طراحی در امور فرهنگی، تربیتی ، اجتماعی و علمی دانشجویی و اعضای هیئت علمی و کارکنان

- ارائه پیشنهاد و ایده های فرهنگی و اجتماعی مؤثر

- مشارکت در اجرای امور فرهنگی، تربیتی، اجتماعی (مشارکت فعالانه در تشکیل جلسات هم اندیشی اساتید و نشست و جلسات دانشجویی جهت تبیین مباحث و مشکلات و رفع شبهات اعتقادی و ...) شامل مدیریت و اجرای جلسات، شرکت در جلسات و سخنرانی در جلسات.

- همکاری و مشارکت در برگزاری کارگاههای آموزشی، کلاسهای فوق برنامه و میزگردهای فرهنگی به عنوان مربی یا سخنران

- همراهی و مشارکت فعال در اردوهای دانشجویی (کانونها، انجمنهای علمی، تشکلها و ...)

- همراهی و مشارکت در برگزاری اردوهای جهادی و راهیان نور

- مشارکت در فعال سازی و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی خوابگاه های دانشجویی

- تولید و تأمین محتوای فرهنگی و اجتماعی با استفاده از ابزار رسانه و فضای مجازی

- مشارکت و همکاری در برپایی، اجرا و داوری جشنواره ها، نمایشگاهها و همایشها (فرهنگی مذهبی ادبی هنری رایانه ای)

- شرکت در اعتکاف دانشگاهیان

4. طراحی و مشارکت فعالانه در برگزاری کرسی های نقد و نظریه پردازی

- برگزاری و مشارکت در کرسی های نقد و نظریه پردازی

- داوری یا مجری کرسی های نقد و نظریه پردازی

- اداره نشستهای دانشجویی

5. شرکت در کارگاههای دانش افزایی و توانمندسازی اعضای هیئت علمی در زمینه فرهنگی تربیتی اجتماعی

6. تدوین کتاب، مقاله و تولید اثر بدیع و ارزنده هنری با رویکرد اسلامی در حوزه های فرهنگی تربیتی اجتماعی

7. برگزاری نمایشگاه آثار و کارگاه هنری با رویکرد فرهنگی اسلامی - ایرانی

 

استفاده از تخصص و ظرفیت اعضای هیئت علمی دانشگاه در جهت اهداف فرهنگی و اجتماعی