هدف اصلی این مدیریت، تربیت و ارتقا سطح توانمندی های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در تراز ایران اسلامی است. در همین راستا حوزه های متنوعی، ذیل این مدیریت، فعالیت می کنند . مدیریت فرهنگی و فعالیت های داوطلبانه دانشگاه مسؤولیت حوزه هایی را بر عهده دارد که محور آنها، ارایه برخی آموزش های مستقیم و غیر مستقیم در زمینه فرهنگ و اجتماع باشد.

 

اهم شرح وظایف مدیریت فرهنگی و اجتماعی


1- فراهم ساختن زمینۀ مشارکت جمعی و داوطلبانه اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان در امور فرهنگی اجتماعی، تربیتی، سیاسی و صنفی- رفاهی دانشگاه مطابق با آیین نامه ها و مقررات موجود و برنامه ریزی برای این منظور؛

2- برنامه ریزی برای ترغیب دانشگاهیان به حضور فعال در صحنه‌های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه و گسترش زمینه ارتباط دانشگاهیان با نخبگان و صاحب نظران علمی، فرهنگی و سیاسی جامعه؛

3- برنامه ریزی برای ترویج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند و آزاد اندیشی ازطریق گفتگوها ، مباحثه ها و برگزاری کرسی های آزاد اندیشی در حوزه های فرهنگی، مذهبی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی؛

4- صدور مجوزها، تصویب فعالیت ها و نظارت بر فعالیت تشکل های قانونی دانشگاه شامل تشکل های اسلامی، بسیج (بسیج دانشجوئی، بسیج کارکنان و کانون بسیج اساتید)، انجمن های علمی، انجمن های ورزشی، شوراها یا انجمن های صنفی، کانون های فرهنگی، نشریات دانشگاهی و سایر تشکل های مشابه در چارچوب برنامه های مصوب؛

5- فعال­ سازی دبیرخانه­ های نظارتی تشکل ها شامل دبیرخانه هیات نظارت بر تشکل های اسلامی، کمیتۀ ناظر بر نشریات، کمیتۀ حمایت و نظارت بر انجمن های علمی، گروه ناظر کانون های فرهنگی، شورای نظارت بر فعالیت های صنفی-رفاهی (شورای نظارت) و سایر مراجع نظارتی مشابه؛

 واحد های زیر مجموعه مدیریت :

  • کانون هاي فرهنگي و هنري دانشگاهیان
  • انجمن های علمی دانشگاهیان
  • تشکل های اسلامی دانشگاهیان
  • خانه نشريات دانشگاهي
  • قرآن و عترت
  • ارتباطات فرهنگی
  • دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی