آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

   سایت کرسی های آزاد اندیشی اداره کل فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شورای عالی انقلاب فرهنگی

هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

روال درخواست و پیگیری برگزاری کرسی آزاد اندیشی

فرم درخواست برگزاری کرسی آزاد اندیشی

فرم ارزشیابی جلسه کرسی آزاد اندیشی

جمع بندی فرم ارزشیابی جلسه کرسی آزاد اندیشی

 

موضوعات پیشنهادی ستاد هم اندیشی اساتید حوزه و دانشگاه شهرستان نیشابور برای کرسی های آزاد اندیشی و جلسات هم اندیشی

 

فرهنگی اجتماعی سیاسی
تغییر ارزشها و نگرشهای پایه از خود بیگانگی و بحران هویت بی توجهی به محور مقاومت اسلامی
تغییر الگوهای اسلامی کاهش انسجام اجتماعی رواج بی تفاوتی سیاسی
گرایش به الگوهای غربی کاهش روحیه و گسست ملی بی تفاوتی نسبت به انتخابات
کاهش نشاط و شادابی در جامعه افزایش مواد مخدر در بین جوانان کاهش خودباوری ملی
رواج گرایش های انحرافی القای احساس ناامنی اجتماعی افزایش واگرایی ملی
به حاشیه کشاندن امر به معروف تشدید آسیب های اجتماعی آمادگی برای نافرمانی مدنی
القای ناکارآمدی دین در اداره جامعه تغییر آداب و رسوم بحران مدیریت و کارآمدی نظام
عدم توجه به بهداشت روانی افزایش طلاق بحران مشروعیت سیاسی
افزایش سلفی گری افزایش بی اعتمادی عمومی رواج لیبرالیسم
رواج واژگان مبتذل در جامعه کاهش رضایت از زندگی ایجاد گسست بین مردم و حاکمیت
از بین رفتن قبح روابط با نامحرم تغییر در سبک زندگی اسلامی رواج سازمانهای مردم نهاد مخالف
ترجیح محصولات فرهنگی غربی رواج احساس تبعیض و بی عدالتی شکل گیری و انسجام احزاب مخالف
ترجیح سبک زندگی غربی ترویج واگرایی قومی کاهش اعتماد به رسانه ملی و گرایش به رسانه های غربی (ماهواره، تلگرام و ...)
کاهش رفتارهای مذهبی کاهش سرمایه اجتماعی افزایش تنش های سیاسی
تغییر نگرش به پوشش و حجاب مصرف زدگی و رواج اشرافی گری رواج و نشر شایعه و شبهات سیاسی
عدم توجه به فرهنگ قرآنی کاهش آستانه تحمل جامعه آمادگی برای کنش اعتراض آمیز