شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶

 

اسناد فرادستی آموزش عالی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران

سند نقشه جامع علمی کشور

سند تحول علم و فناوری کشور

سند دانشگاه اسلامی

سند اسلامی شدن دانشگاهها

نظام نامه تدوین نقشه مهندسی فرهنگی کشور

نقشه مهندسی فرهنگی کشور

سند تحول علوم انسانی

سند آمایش آموزش عالی کشور

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

  سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه

سياست هاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي

سياست‌هاي كلي نظام براي رشد و توسعه فناوري در كشور

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه و معرفی نظام آموزش عالی، علم و فناوری ایران

آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری

  قانون جامع مدیریت دانشگاهها مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

  شرح وظايف و نمودار سازماني پيشنهادي معاونت فرهنگي دانشگاه ها

سند راهبردي معاونت فرهنگي-اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ايجاد معاونت مستقل فرهنگي و اجتماعي در دانشگاه‌ها

 

 

 

 انجمن های علمی دانشجویی

 

آیین نامه تاسیس و فعالیت انجمن ها و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی مصوب 96/7/29

آئين نامه انجمن های علمی - 1387/9/18

 

کانونهای فرهنگی، هنری و اجتماعی

آیین نامه کانون های فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی - 88/4/2

آئين نامه كانون های فرهنگی هنری - 87/11/29

آیین نامه برنامه های موسیقیایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور - 94/11/18

 

  تشکلهای اسلامی

آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان - مصوب 78/6/9 شورای عالی انقلاب فرهنگی

اساسنامه اتحادیه تشکلهای اسلامی دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی - مصوب 1373/10/20 شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان - مصوب 1380/8/15 شورای عالی انقلاب فرهنگی

دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان - 82/2/23

دستورالعمل اجرایی آیین نامه اتحادیه تشکل های اسلامی دانشگاهیان - مصوب 1384/5/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی

قانون تشکیل، تقویت و توسعه بسیج دانشجویی - مصوب  1370/9/22 مجلس شورای اسلامی

 

نشریات دانشجویی

ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی - مصوب 1383/3/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی

دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی

قانون مطبوعات

 

شوراهای صنفی

آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور -مصوب 95/2/7

شیوه نامه اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های کشور-مصوب95/3/10

 

اردوهای دانشجویی

دستورالعمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه نیشابور مصوب شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1396/10/16

آیین نامه اردوهای دانشجویی مصوب 95/6/15

اهداف و سياست‌هاي ناظر بر برگزاري اردوهاي دانش‌آموزي و دانشجويي - مصوب 1382/12/5 شورای عالی انقلاب فرهنگی

دستورالعمل اردوهاي دانشجويي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي - 1382

 

  کرسی های آزاداندیشی

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 93/8/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه تشکیل کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1390/11/29 وزارت علوم

آیین نامه برگزاری کرسی های ترویجی مصوب آبان ماه 1395 شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه کمیته دستگاهی برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره مصوب آذر ماه 1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی

  آیین نامه شورای داوری و کمیته ناقدان کرسی ها مصوب 1388/8/2 شورای عالی انقلاب فرهنگی

نظام نامه و آیین نامه های هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره مصوب 1385/7/1

 آئين نامه « شوراي تعامل و تبادل نظر دانشجو و دانشگاه» مصوب 1385/9/8

 

جشن دانش آموختگی

دستورالعمل آیین جشن دانش آموختگی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1391/3/8 وزارت علوم

 

 
  منشور حقوق دانشجویی

منشور حقوق دانشجویی - ویراست اول

منشور حقوق دانشجویی - ویراست دوم

 

آیین نامه های انضباطی دانشجویان

 

آیین نامه انضباطی دانشجویان - تجدید نظر شده در سال 1380-1379

آيين نامه انضباطي دانشجويان - 74/6/14

 

 

دانشگاه اسلامی

سند اسلامی شدن دانشگاه ها مصوب 1392/4/25 شورای عالی انقلاب فرهنگی

سياست‌هاي راهبردي اسلامي شدن دانشگاه‌ها - 1379

اصول حاکم بر دانشگاه اسلامی - 1377

آیین نامه شورای اسلامی شدن مراکز آموزش عالی - مصوب 1377/5/13 شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین نامه حفظ حدود آداب اسلامی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب 1366/5/6 شورای عالی انقلاب فرهنگی

 

آیین نامه های فعالیتهای قرآنی

آیین نامه سی و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان

دستورالعمل برگزاری سی و دومین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان

آیین نامه سی و سومین جشنواره سراسری قرآن و عترت (ع) دانشجویان سراسر کشور

 

 

بنیاد ملی نخبگان

آشنایی با ضوابط و آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان - ویراست 1392

کتابچه آشنایی با آیین نامه های بنیاد ملی نخبگان

 

  آیین نامه های حوزه دانشجویی

آيين نامه تشكيل مركز بهداشت و درمان دانشگاه

آيين نامه تشكيل مركز مشاوره دانشجويي

 

آیین نامه های برگرفته از درگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم به نشانی http://dnva.ir/bylaw:


 اسناد راهبردی فرهنگی چند دانشگاه دولتی ایران

سند راهبردی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سند راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

سند راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان - بخش اول

سند راهبردی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اصفهان - بخش دوم

چشم انداز فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر